Welkom bij VIOT2024

Taal en Tekst in Turbulente Tijden

Kom begin volgend jaar naar de Universiteit Twente! Daar vindt op 24, 25 en 26 januari 2024 het zestiende taalbeheersingscongres plaats van de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT). Voor het eerst weer een congres op locatie sinds COVID-19. Een mooie gelegenheid om oude banden met collega’s in Nederland en Vlaanderen te versterken en nieuwe collega’s te leren kennen. We hopen op een grote opkomst. Ook nodigen we gevorderde studenten uit om het congres bij te wonen en veelbelovende projecten te presenteren in postersessies.

We leven in turbulente tijden

De COVID-19-pandemie heeft ons bewust gemaakt van de kwetsbaarheid van onze manier van leven en heeft het vertrouwen in overheid, wetenschap en nieuwsmedia geschaad. De klimaatcrisis vraagt om ingrijpende maatregelen, maar het blijkt in het maatschappelijke krachtenveld moeilijk deze te realiseren. Technologische ontwikkelingen bieden grote kansen, maar stellen ons tegelijk voor grote uitdagingen. Ook de oorlog in Oekraïne heeft drastische gevolgen, van een acute energiecrisis en vluchtelingenstroom tot een ernstige bedreiging van onze veiligheid.  

In deze dynamiek nemen taal en tekst een centrale plaats in, als oorzaak van problemen – denk aan de invloed van polarisatie, misinformatie en samenzweringstheorieën – maar ook als onmiskenbaar onderdeel van oplossingsrichtingen.  

We nodigen onderzoekers uit te laten zien hoe hun werk, naast theoretische en/of methodologische relevantie, een bijdrage kan leveren aan de analyse en oplossing van de grote maatschappelijke opgaven.  

Voorstellen voor bijdragen kunnen tot en met 30 juni via deze pagina ingediend worden. Je hoort half september of het voorstel geaccepteerd is

We kijken ernaar uit onze Nederlandse en Vlaamse collega’s in levenden lijve te zien op onze mooie campus.