Indienen van abstracts

Indienen is helaas niet meer mogelijk
Aanmelder

 

Tijdpad:

 Heb je hier vragen over? Mail ons dan: viot2024@utwente.nl

 

Soorten bijdragen en eisen aan voorstellen:
Opmerking: deze eisen gelden voor zowel de eerste versies van de bijdragen als voor de herziene versies die tot 1 november ingediend kunnen worden.

1. Onderzoekspresentaties

Recent afgerond onderzoek*

Samenvatting van max. 350 woorden; bij voorkeur gestructureerd met als kopjes:
DoelMethodeResultatenConclusies

2. Posterpresentaties

Recent afgerond of lopend onderzoek

Samenvatting van 250 woorden; bij voorkeur gestructureerd met als kopjes:
DoelMethode – (evt.) Resultaten – (evt.) Conclusies

3. Panels

Set van drie of meer samenhangende presentaties

Gestructureerde samenvatting  met als kopjes:
Thema (max. 100 woorden) – Presentaties (max. 250 woorden per presentatie)

4. Discussiesessies

Methodologische of inhoudelijke reflectie

Samenvatting van max. 350 woorden; bij voorkeur gestructureerd met als kopjes:
DoelContextDiscussiethema’s

 *Er moet op het moment van indienen zekerheid zijn dat de dataverzameling en de data-analyse zijn afgerond in januari 2024.

Beoordeling:

Elk voorstel is beoordeeld door twee referenten. De beslissing over de acceptatie van voorstellen is genomen door de programmacommissie.